Google Play har valt att tillåta Gambling Appar i Sverige

Det har sen länge varit känt att Google Play användare, det vill säga Android-användare, inte har tillgång till att ladda ner online spel- och casino appar där man kan spela med riktiga pengar. Dessa användare har med andra ord inte tidigare haft möjligheten att besöka några av casinospel operatörernas plattformar direkt via mobilen. Detta är dock något som för bara ett par månader sen fick en rätt stor förändring, det vill säga även i Sverige!

Förändringarna påverkar flera länder 

I början av året (i Januari) gick Google ut med att de gjort en del förändringar i sina policys för deras Play Store, det vill säga deras motsvarighet av App Store för Android-användare. Denna nyhet bestod av att de bestämt sig för att tillåta användning av appar relaterade till casinospel och sportsbetting, det genom nedladdning direkt från appbutiken. 

Detta innebär alltså att Android-användare skulle få tillgång till ett flertal plattformar från spel operatörerna direkt i mobilen. I och med att detta var något som de gick ut med redan i början av året har faktiskt hela processen redan slutförts – de nya reglerna inför den 1 mars. Dessa gäller nu i omkring 15 länder runt om i världen, då inklusive Sverige. 

Väntan på godkännande – hårda krav 

Däremot tog processen ett tag att genomföra då det krävdes att diverse juridiska dokument och spellicenser färdigställdes och godkändes för att införande skulle bli till verklighet. Efter en tids väntan är det i dagsläget alltså möjligt att spela hasardspel och betta på sport direkt via spel operatörernas appar även i Android-telefoner. 

I och med att det innan denna förändring trädde i kraft endast var tillåtet att använda dessa appar i 4 länder så innebär denna förändring rätt stor skillnad. Däremot innebär denna nyhet inte att Google Play helt har släppt på alla restriktioner, begränsningar och krav angående vilka som får vara delaktiga i deras app butik. 

Utan som tidigare nämnt hängde beslutets genomförande på att diverse dokument och licenser skulle godkännas. Och det inte för vilka speloperatörer som helst. Utan i och med denna förändring hade Google Play väldigt höga krav på vilka appar som officiellt ingå i processen och därmed tillåtas för nedladdning i app butiken. 

Dessa krav ställs på de svenska spelbolagen

I Sverige gällde det att spelbolagen som skulle få finnas tillgängliga för nedladdning i appbutiken för Google Play erhöll svensk spellicens, samt en del olika skyddsåtgärder som hindrar minderåriga från att ladda ner och använda appen. Därmed ställs det även ett krav på att appen ska klassas som ”endast tillgänglig för vuxna”.

Höga förväntningar både från konsumenter och bolag 

Självklart har denna nyhet inneburit att både konsumenter och spelbolag fått väldigt höga förhoppningar gällande vad denna förändring i Googles policys för Google Play Store ska generera. 

Något man har sett sen de nya reglerna infördes den 1 mars i år, och som man även hade förväntningar på, är att denna ökade tillgänglighet för Android-användare så har även intresset för såväl som användning av spelbolagens egna appar och plattformar ökat rejält.

Detta är då även fördelaktigt för företagens omsättning och vinst – ju fler som använder apparna desto bättre går det. Oavsett är det i dagsläget alltså möjligt även för dig som har en Android telefon att ta del av många svenska spelbolags appar med spel och betting. Kanske finns ditt favorit casino eller hasardspel tillgängligt?